ALANYA/ALAİYE VE ALAADDİN KEYKUBAT SEMPOZYUMU

 

ALANYA/ALAİYE VE ALAADDİN KEYKUBAT SEMPOZYUMU

-800. FETİH YILININ EŞİĞİNDE-

Tarih: 17-18 Mayıs 2021

Yer: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kongre Merkezi

Alanya’nın fethi sırasında gerçekleşen tüm olayları ayrıntılı bir şekilde anlatan İbn Bibi, El Evamirü’l-Ala’iye fi’l-Umuri’l-Ala’iye isimli eserinde “Mevsim kış olmasına rağmen hava amber kokuyor, buluttan kâfur yağıyordu. Bu şekilde iki ay savaştılar” demektedir. Burada zikredilen kâfur ve amber, kuşatma sırasında içinde bulunulan iklimsel duruma, yani kıştan bahar mevsimine geçiş dönemine işaret ediyor olmalıdır. Zira kâfur, özellikle de amber hoş kokulu ve baharla özdeşleştirilen güzel kokuyu çağrıştıran kavramlardır. Dolayısıyla Alanya bölgesinin en azından günümüzdeki (800 yıl öncesine nispetle iklimsel özelliklerin değişmiş olması ihtimal dâhilinde olsa da) iklimsel koşulları dikkate alındığında, fethin havaların ısınmaya başladığı ve kış mevsiminden bahara geçiş dönemi olan Şubat sonu ve Mart başına tarihlenmesi gayet akla yakın görünmektedir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Selçuklu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, Alanya’nın Alaaddin Keykubat tarafından fethinin 800. yılının eşiğinde, hemen hemen tam da fetih mevsimine denk gelecek biçimde bir sempozyum düzenliyoruz. Fethin yılı konusunda literatürde bir ittifak bulunmamaktadır. Ancak fethin 1221 sonrasında gerçekleştiği kesindir. Kuvvetle muhtemeldir ki fetih, tam anlamıyla, 1222 sonu 1223 başında gerçekleşmiştir. Şu halde, biz fethin 800. yılının eşiğinde bu sempozyumla bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu başlangıcı takiben, 2022 ve 2023’te Alanya tarih ve kültürüne seminer ve konferanslarla katkı vermeyi sürdürebilmeyi umuyoruz.

Bu sempozyumda, fetihten Cumhuriyete Alanya’nın tarihini mercek altına almayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, katılımcılardan Selçuklu-Osmanlı-Cumhuriyet dönemi Alanya’sı tarihi, dili ve kültürü üzerine tebliğler beklenmektedir. Münhasıran, Sultan Alaaddin Keykubat’ın kendisi üzerine tebliğler de sempozyumun kapsamına girecektir.

Alanya’da bugüne kadar bölgenin tarihine ve kültürüne ilişkin çeşitli etkinlikler yapılmıştır. 800. Fetih Yılı eşiğinde düzenlediğimiz bu etkinliğin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış özgün tebliğlerden oluşmasını salık veriyoruz. Alanya’nın fetih sonrası tarihine odaklanan çalışmaları bulunan meslektaşlarımızı, Alanya’da Nisan 2021’de ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Sunumlar için 20 dakikalık süre ile 10 dakikalık tartışma için zaman ayrılmıştır. 250 kelimelik Türkçe ve 250 kelimelik İngilizce ile özetlerle birlikte CV’lerinizi irtibat e-mailimize gönderebilirsiniz. Özetlerin altında 3-5 anahtar kelime ve 2-5 referans olmalıdır.

Web adresi: https://selcuklu.alanya.edu.tr

İrtibat e-maili: selcuklu@alanya.edu.tr

 

Sempozyum Düzenleme Heyeti

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri özetlerinin ve CV gönderilmesi için son tarih: 31 Temmuz 2020

Kabul edilen bildirilerin açıklanması: 31 Ekim 2020

Tam metin tebliğlerin teslimi: 31 Aralık 2020

Programın ilanı: 15 Şubat 2021

Eski Site