Danışma Kurulu

Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR 
Prof. Dr. Mehmet AK 
Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN 
Seher TÜRKMEN