800. FETİH YILININ EŞİĞİNDE ALANYA/ALAİYE VE ALAADDİN KEYKUBAT SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI

800. FETİH YILININ EŞİĞİNDE ALANYA/ALAİYE VE ALAADDİN KEYKUBAT SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI

Üniversitemiz Kütüphanesi Açık Erişim Sistemi üzerinden 800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu Bildiri Kitabına erişim sağlayabilirsiniz.

http://acikerisim.alanya.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.12868/2099

 


  • 01 Şubat, 2023