800. FETİH YILININ EŞİĞİNDE ALANYA/ALAİYE ve ALAADDİN KEYKUBAT SEMPOZYUMU

800. FETİH YILININ EŞİĞİNDE ALANYA/ALAİYE ve ALAADDİN KEYKUBAT SEMPOZYUMU

 

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT UNIVERSITY/CENTER FOR SELJUKID STUDIES

SYMPOSIUM ON ALANYA AND ALAADDIN KEYKUBAT ON THE EVE OF THE 800TH YEAR OF CONQUEST

Date:   October 21-22, 2021

Venue: Alanya Alaaddin Keykubat University, Kestel Campus, Faculty of Education

 Antalya, Turkey

            Describing the events that took place during the conquest of Alanya in detail, Ibn Bibi wrote in his book entitled El Evamirü'l-Ala'iye fi'l-Umuri'l- Ala’iye, “although the season was winter, the air smelled of amber and camphor was raining from the clouds. In this way, they fought for two months.” The camphor and amber mentioned here indicate the climatic conditions, that is, the transition from winter to spring, during the siege. Because camphor, especially amber are fragrant and evocative scents associated with the spring. Considering the climatic conditions of the Alanya region today (although it may be possible that the climatic characteristics have changed over 800 years), it seems quite conceivable to date the conquest in late February and early March, when the weather started to warm and transition from winter to spring.             

             As Alanya Alaaddin Keykubat University, Center for Seljukid Studies, we are organizing a symposium as we approach the 800th anniversary of Alanya's conquest by Sultan Alaaddin Keykubat. There is no agreement in the literature about the exact year of the conquest. However, it is certain that the conquest took place after 1221. It is highly probable that the conquest took place at the end of 1222 or the beginning of 1223. So, we want to start with this symposium on the eve of the 800th anniversary of the conquest. Following this start, we hope to continue to contribute to the study of history and culture of Alanya in 2022 and 2023 through additional seminars and conferences.               

          In this symposium, we aim to examine the history of Alanya from conquest to the modern Turkish Republic. In this context, participants are expected to present research papers on the history, language and culture of Alanya in the Seljukid, Ottoman and Republican periods. Papers on Sultan Alaaddin Keykubat himself will also fall within the scope of the symposium.              

             Various activities related to the history and culture of the region have been held in Alanya so far. We recommend that this event, which we organize on the eve of the 800th anniversary of the conquest, consist of original papers that have not been previously published. We will be pleased to welcome our colleagues who have focused on Alanya's post-conquest history in October 2021 in Alanya.              

              Allocated time for presentations is 20 minute plus a 10-minute discussion afterwards. You may send your CVs to our contact e-mail with abstracts of 250 words in Turkish and 250 words in English. Below the abstracts there should be 3-5 keywords and 2-5 references.

 

Web address: https://selcuklu.alanya.edu.tr

E-mail: selcuklu@alanya.edu.tr

Organizing Committee

 

 

Important Dates

Deadline for submitting abstracts and CVs: July 31, 2020

Announcing accepted abstracts: October 31, 2020

Announcing the program: February 15, 2021

 

Honorary President

Ekrem Kalan, Professor

Organizing Committee

Özgür Kasım Aydemir, Professor

Selim Karahasanoğlu, Professor

Cem Şaktanlı, Professor

Hamdi Alper Güngörmüş, Professor

Mehmet Ak, Professor

Eray Bayramol, Assistant Professor

Bora Bayram, Assistant Professor

Nacide Öter, Assistant Professor

Sinan Kartal, PhD

Irmak Karabulut, PhD, Lecturer

İsrafil Karataş, PhD Lecturer

Bilgin Karademir, Lecturer

Ülkü Küçük, Lecturer

Neslihan Karacan, Lecturer

 

 

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

SELÇUKLU ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

ALANYA/ALAİYE VE ALAADDİN KEYKUBAT SEMPOZYUMU

-800. FETİH YILININ EŞİĞİNDE-

Tarih: 21-22 Ekim 2021

Yer: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Kestel Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi

Antalya, Türkiye

         Alanya’nın fethi sırasında gerçekleşen tüm olayları ayrıntılı bir şekilde anlatan İbn Bibi, El Evamirü’l-Ala’iye fi’l-Umuri’l-Ala’iye isimli eserinde “Mevsim kış olmasına rağmen hava amber kokuyor, buluttan kâfur yağıyordu. Bu şekilde iki ay savaştılar” demektedir. Burada zikredilen kâfur ve amber, kuşatma sırasında içinde bulunulan iklimsel duruma, yani kıştan bahar mevsimine geçiş dönemine işaret ediyor olmalıdır. Zira kâfur, özellikle de amber hoş kokulu ve baharla özdeşleştirilen güzel kokuyu çağrıştıran kavramlardır. Dolayısıyla Alanya bölgesinin en azından günümüzdeki (800 yıl öncesine nispetle iklimsel özelliklerin değişmiş olması ihtimal dâhilinde olsa da) iklimsel koşulları dikkate alındığında, fethin havaların ısınmaya başladığı ve kış mevsiminden bahara geçiş dönemi olan Şubat sonu ve Mart başına tarihlenmesi gayet akla yakın görünmektedir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Selçuklu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, Alanya’nın Alaaddin Keykubat tarafından fethinin 800. yılının eşiğinde, hemen hemen tam da fetih mevsimine denk gelecek biçimde bir sempozyum düzenliyoruz. Fethin yılı konusunda literatürde bir ittifak bulunmamaktadır. Ancak fethin 1221 sonrasında gerçekleştiği kesindir. Kuvvetle muhtemeldir ki fetih, tam anlamıyla, 1222 sonu 1223 başında gerçekleşmiştir. Şu halde, biz fethin 800. yılının eşiğinde bu sempozyumla bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu başlangıcı takiben, 2022 ve 2023’te Alanya tarih ve kültürüne seminer ve konferanslarla katkı vermeyi sürdürebilmeyi umuyoruz.

        Bu sempozyumda, fetihten Cumhuriyete Alanya’nın tarihini mercek altına almayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, katılımcılardan Selçuklu-Osmanlı-Cumhuriyet dönemi Alanya’sı tarihi, dili ve kültürü üzerine tebliğler beklenmektedir. Münhasıran, Sultan Alaaddin Keykubat’ın kendisi üzerine tebliğler de sempozyumun kapsamına girecektir.

      Alanya’da bugüne kadar bölgenin tarihine ve kültürüne ilişkin çeşitli etkinlikler yapılmıştır. 800. Fetih Yılı eşiğinde düzenlediğimiz bu etkinliğin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış özgün tebliğlerden oluşmasını salık veriyoruz. Alanya’nın fetih sonrası tarihine odaklanan çalışmaları bulunan meslektaşlarımızı, Alanya’da Ekim 2021’de ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

       Sunumlar için 20 dakikalık süre ile 10 dakikalık tartışma için zaman ayrılmıştır. 250 kelimelik Türkçe ve 250 kelimelik İngilizce ile özetlerle birlikte CV’lerinizi irtibat e-mailimize gönderebilirsiniz. Özetlerin altında 3-5 anahtar kelime ve 2-5 referans olmalıdır.

Web adresi: https://selcuklu.alanya.edu.tr

İrtibat e-maili: selcuklu@alanya.edu.tr

 

Sempozyum Düzenleme Heyeti

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri özetlerinin ve CV gönderilmesi için son tarih: 31 Temmuz 2020

Kabul edilen bildirilerin açıklanması: 31 Ekim 2020

Tam metin tebliğlerin teslimi: 31 Aralık 2020

Programın ilanı: 15 Şubat 2021

 

Onursal Başkan

Prof. Dr. Ekrem Kalan

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir

Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu

Prof. Dr. S. Cem Şaktanlı

Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş

Prof. Dr. Mehmet Ak

Dr. Öğr. Üyesi Eray Bayramol

Dr. Öğr. Üyesi Bora Bayram

Dr. Öğr. Üyesi Nacide Öter

Dr. Sinan Kartal

Öğr. Gör. Dr. Irmak Karabulut

Öğr. Gör. Dr. İsrafil Karataş

Öğr. Gör. Bilgin Karademir

Öğr. Gör. Ülkü Küçük

Öğr. Gör. Neslihan Karacan

 

 

Sekretarya

Öğr. Gör. Dr. Irmak Karabulut

Öğr. Gör. Zeynep Ekinci

Öğr. Gör. Bilgin Karademir

Akif Halif 

Öğr. Gör. Taner Yapku

Ahmet Vatanuğruna

Hayri Akın

Melek Dağlı


  • Selçuklu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • 14 Eylül, 2021